דלתות וריאציה מעצבות בתים, יוצרות חוויה אחרת , דלתות וריאציה הן מושקעות לפרטים , הן יוצרות חוויה לעין ומציבות רף עיצובי גבוה.